بخار سدیم

لامپ های بخارسدیم پرفشار - با بازده نوری بالا و طول عمر زیاد - یکی از اقتصادی ترین لامپ ها برای استفاده در معابر شهری نظیر اتوبان ها ، خیابان ها ، جاده ها ، تونل ها ، پل ها و ...

می باشند.

همچنین عمر بالای لامپ های مذکور ، هزینه های تعویض و نگهداری را نیز به حداقل ممکن کاهش می دهد.

این لامپ ها در دو نوع کلی بیضوی و استوانه ای موجود می باشند. 

بهره نوری بالا، طول عمر زیاد و قیمت مناسب
مورد استفاده در معابر عمومی مانند: اتوبان ها، خیابان ها، جاده ها، تونل ها و پل ها