متال هالید

لامپ های متال هالید با ضریب تشخیص رنگ عالی جهت نورپردازی و روشنایی محیط های بازی ، فروشگاه ها ، ساختمان های بزرگ و ورزشگاه ها بکار می رود.

رنگ زیبا همراه با طول عمر و بهره نوری خوب این نوع لامپ ها باعث شده است که کاربرد آنها بطور روزافزون گسترش یا فته و بیشترین مصرف را دربین لامپ های هم خانواده خود داشته باشد.

نور سفید، طول عمر زیاد،ضریب تشخیص رنگ عالی
جهت استفاده در محیط های باز، فروشگاها، ساختمان های بزرگ و ورزشگاه ها