بالاست

بالاست دستگاهی است که برای محدود کردن مقدار جریان در یک مدار الکتریکی استفاده می شود. مثال آشنایی که به طور گسترده استفاده می شود. بالاست القایی مورد استفاده در لامپ های فلورسنت، برای محدود کردن جریان مخربی است که در اثر ایجاد مقاومت منفی در مدار ایجاد می شود. بالاس تها در طراحی متفاوتند. آنها می توانند به سادگی یک مقاومت سری، خازن یا ترکیبی از آنها یا به پیچیدگی بالاست های الکترونیکی استفاده شده در لامپ های فلورسنت و لامپ های تخلیه گازی باشد. یک بالاست الکترونیکی با استفاده از مدار الکترونیکی شرایط مناسبی را برای استارت و کارکرد لامپ فراهم می کند. یک بالاست می تواند کوچک تر و یا سب کتر از یک بالاست مغناطیسی باشد.برای محافظت از بالاست الکترونیکی در برابر نفوذ رطوبت از رزی نممکن است استفاده می شود. بالاست الکترونیکی معمولا بی صداتر از یک بالاست مغناطیسی است و با توجه به کارایی بالا آن، از بالاست مغناطیسی سردتر است.