ایگنیتور - 3 سیم


مشخصات فنی

فرکانس
Ferequency
Hz 50-60
ولتاژ کارکرد
Voltage
V 220-24-
Lamp
Lamp
w HPS 70-400

دیگر محصولات