ایگنیتور - 2 سیم


مشخصات فنی

فرکانس
Ferequency
Hz 50
ولتاژ کارکرد
Voltage
V 220
Lamp
Lamp
w HPS 35-400

دیگر محصولات