بزرگترین صفحه نمایش LED جهان با طول 353 متر

11دی1395

صفحات نمایش LED در بسیاری از شهرها رایج است. مجتمع تجاری تامان شهر "جاکارتا" از بزرگترین صفحه نمایش LED  را در جهان دارد. این مجتمع تجاری با مساحتی بالغ بر 360000 هزار متر مربع نه تنها بزرگترین مجتع تجاری در اندونزی می باشد بلکه هم اکنون دارای بزرگترین صفحه نمایش LED در دنیا می باشد. این صفحه نمایش گرمای خاصی یه این مجتمع تجاری و شهر بخشیده است.

این صفحه نمایش به طول 1160 فوت چندین ساختمان را احاطه کرده است. با توجه به بزرگی صفحه نمایش و وضوح تصویر ان بازدیدکنندگان از مسافتی دور می توانند این صفحه نمایش را ببینند.