شرکت صنایع برق فرهاد (محلات)

شرکت صنایع برق فرهاد (محلات)

آدرس : محلات، خ امام خمینی، روبروی ورزشگاه انقلاب 

شماره تماس : 08643322626 - 08643323113 - 08643323411 

موبایل : 09181658021 - 09183660805 

وب سایت : www.sbfarhad.ir 

ایمیل : f_ashouri3030@yahoo.com