گروه بازرگانی برق بامشکی - رضائی (مشهد)

گروه بازرگانی برق بامشکی - رضائی 
ادرس : مشهد، خ سنایی، میدان صاحب الزمان، جنب مسجد صاحب الزمان, بازرگانی لگراند(البرز)

تلفن: 05138480005
       05137136656
      05137270011

نماربر : 05137127597