فروشگاه طباطبائی

خ لاله زار شمالی، بعد از منوچهری، مجتمع تجاری البرز-2 ، طبقه اول، واحد 202

تلفن : 20-66341417

ایمیل : smmtabatabaei1@yahoo.com