الکترو ژیار ( سنندج)

سنندج، خ ارشاد، روبروی زندان مرکزی

شماره تماس : 08733168654 

شماره همراه : 09183806838