مادون قرمز

لامپ های مادون قرمز ، لامپ های التهابی هستند که می توانند اشعه مادون قرمز ساطع کنند . لامپ های مادون قرمز حرارتی ، یا اصطلاحا لامپ های حرارتی ، تشعشعات مادون قرمز را جهت گرم کردن به بدن انسان منتقل می کنند.

این لامپ کاربردهای صنعتی فراوانی از جمله پخت ، پوشش و اماده کردن مواد پلاستیکی به منظور فرم دهی و استفاده های تجاری مثل پختن وبرشته کردن غذاها و کاربردهای شخصی نظیر گرم کردن حمام ویا گرم کردن محیط نگهداری حیوانات خانگی دارند.