لامپ های کم مصرف (CFL)

لامپ های کم مصرف نیز همان لامپ های فلورسنت معمولی هستند که با فن آوری جدید به صورت فشرده و در حجم کوچک تولید و عرضه می گردند. این نوع لامپ ها به دلیل بهره مندی از مزایای بالای زیست محیطی، اقتصادی و بهره وری انرژی، جایگاه ویژه ای در روشنایی عمومی یافته و خود را به عنوان جایگزینی مناسب برای لامپ های رشته ای مطرح نموده اند.