بالاست - EHB070S


مشخصات فنی

Lamp
Lamp
w CDM1*70
Uni
Uni
V 220-240
Fin
Fin
Hz 50/60
Lin
Lin
A 0.35
Pin
Pin
W 75
Pf
Pf
0.97
ta
ta
C -20+50
ta
ta
C 80