کالای برق اقتصاد ( مشاری )

آدرس : تهران، لاله زار جنوبی ، پ 117 کالای برق اقتصاد ( مشاری )
کد پستی :  1144713114

تلفن :  33905454
33113060
333936673
33949945

فکس : 33949945

موبایل تلگرام : 09021844949

Email : eghtesad_electic@yahoo.com